Mama nigdy nie jest sama!Mama nigdy nie jest sama! to cykl merytorycznych spotkań dla Pań w ciąży oraz Rodziców dzieci w wieku 0-1, 1-3 oraz 3-5 lat, organizowanych raz na kwartał w Gdańsku (w przyszłości planujemy rozszerzyć działalność na inne miasta). Pierwsza impreza, zorganizowana w lutym tego roku, zebrała 50 pań, kolejna, tym razem dla rodziców dzieci w wieku 0-1, (która odbyła się w czerwcu) – już ponad 120 rodziców i prawie 70 dzieci! Ten przyrost najlepiej ukazuje, jak duże jest zainteresowanie odbiorców oraz potrzeba organizacji tego typu spotkań. Spotkanie październikowe skierowane jest do rodziców dzieci w wieku 1-3. W roku 2014 chcemy rozszerzyć zakres spotkań o wydarzenie dla Rodziców dzieci w wieku 3-5lat.
Mamy nadzieję, że znajdzie się w Trójmieście grupa Rodziców chętna do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń, a także wysłuchania opinii specjalistów i spędzenia czasu w miłym towarzystwie:)